آخرین نسخه نرم افزار انی دسک (AnyDesk)

بوسیله این نرم‌افزار کارشناسان پشتیبانی پاساک به کامپیوترهای شما با مجوز شما متصل خواهند شد و سریعا نسبت به آموزش و رفع اشکالات احتمالی اقدام خواهند کرد.

نرم افزار سوپریمو (Suprimo)نرم افزار سوپریمو

نرم افزار اتصال از راه دور سوپریمو

printYourChequeنرم افزار چاپ چک آریا خبره شریف

نرم افزار نسخه بدون قفل چاپ چک آریا خبره قادر است تا چک‌های شما را با تنظیمات گرافیکال بر روی چک چاپ نماید. نسخه بدون قفل را میتوانید دانلود کنید و پس از نصب استفاده نمایید. نسخه پیشرفته این نرم‌افزار امکان کنترل چک ها ، کنترل بانک ها ، کنترل صندوقها، صدور فاکتور و … را خواهید داشت.