قبلا آپدیت آفلاین باسرور مرکزی در قسمتی از نرم افزار تعبیه شده بود ولی اکنون نرم افزار قادر به آپدیت آفلاین با دیتابیس مرکزی در تمامی قسمت های نرم افزار می باشد.