کاهش جرائم مالیاتی،راهبرد فرهنگ سازی مالیاتی

مالیات یکی از مهمترین ابزارهای تامین درآمد دولت می باشد که خود موجبات تحقق سایر اهداف مد نظر دولت در جامعه را نیز فراهم می نماید.

درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای مالیاتی دو منبع مهم دولت در تامین هزینه های جاری و عمرانی کشور محسوب می گردد. در این میان درآمدهای پایدار مالیاتی از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار است به نحوی که در چند سال اخیر با توجه به نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش و عدم تحقق درآمدهای نفتی، مالیات نقش پر رنگ تری نسبت به سال های گذشته در تامین منابع دولت ایفا نموده است. البته مالیات به غیر از کارکردهای بودجه ایی و درآمدی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در تحقق سایر اهداف دولت در جامعه از قبیل کاهش شکاف طبقاتی، تحقق عدالت اجتماعی، مشارکت مردم در آبادانی و سازندگی کشور و…. نقش تاثیرگزار و ارزنده ای را ایفا می نماید.
بنابراین می توان گفت که مالیات یکی از مهمترین ابزارهای تامین درآمد دولت می باشد که خود موجبات تحقق سایر اهداف مد نظر دولت در جامعه را نیز فراهم می نماید. در این میان، فرار مالیاتی و عدم تمکین از مالیات برخی از شهروندان موجب شده تا درآمدهای مالیاتی در کشور کمتر از آنچه که برآورد می گردد، تحقق یابد. از این رو سازمان امور مالیاتی کشور در راستای انجام وظایف محوله و ذاتی خود تمام تلاش خود را برای کاهش این پدیده از طریق اصلاح نظام مالیاتی به کار بسته است تا بتواند این مشکل را به نحو مطلوب و کارآمد مرتفع نماید.. در همین راستا، مبحث جرم انگاری برای این بزه اقتصادی بود که کارشناسان خبره اقتصادی و مالیاتی در دولت این موضوع مهم را در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مورد توجه قرار دادند. در قانون مذکور، فرار مالیاتی به عنوان جرم شناخته شده و مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون جدید به این موضوع می پردازد. بر اساس ماده ۲۷۴ این قانون موارد زیر جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان آن به مجازات های مربوطه محکوم می گردند:
تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، نتظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص نتظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.بر اساس قانون جدید مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق و نیز ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
از طرفی، تخلفات مالیاتی در ایران حداکثر با محروم کردن متخلفان از معافیت های مالیاتی و یا اعمال برخی جرایم مجازات می شد، اما قانونگذار از سال ۱۳۹۴ رویکرد آمرانه تر و به نوعی سخت گیرانه تری را در این زمینه در پیش گرفته است. در این سال قانون مالیات های مستقیم دستخوش اصلاحات و دگرگونی های عمیق تری قرار گرفت که یکی از مهمترین این دگرگونی ها به طور حتم جرم انگاشتنِ تخلفات مالیاتی و پیش بینی مجازات های کیفری برای این نوع تخلفات بود.
در حالی که مبارزه با جرائم مالیاتی به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی در مسیر پیشرفت و عدالت در کشور مبدل گشته است، بی تردید توسعه فرهنگی، به عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه یک کشور همواره از اهمیتی اساسی برخوردار بوده و با اهمیت یافتن سیاست های کلان اقتصادی همچون سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه تحول اقتصادی کشور، عامل فرهنگ سازی مالیاتی بیش از پیش در کانون توجه دولتمردان و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفته است .از این رو ، بسیاری از مسئولان و صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند که بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست های مبتنی بر ارتقای فرهنگ سازی مالیاتی محقق نمی شود. به عبارتی، دستیابی به اقتصادی سالم و متکی بر منابع درون زا و بهره گیری موثر از منابع ثروت ملی ،‌ بخشی از شاخصه های موثر در توسعه و پویایی نظام های اقتصادی به شمار می روند و در این میان،‌ بهره گیری موثر از عنصر فرهنگ شاخصه ای است که در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌نماید.به طور قطع، قانون مالیات‌های مستقیم که بر مردم گرایی و توجه به حقوق مردم استوار است، با تعامل هر چه اثربخش تر با مردم و اعتمادآفرینی بیشترکشور را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند.
در همین راستا، طرح ریزی و پیاده سازی سیاست های کلان فرهنگ سازی مالیاتی با رویکرد جامعه شناسی در تغییر نوع نگرش افکار عمومی به مقوله مالیات نیز بسیار حائز اهمیت و شایان توجه است به نحوی که با تغییر نوع دیدگاه مردم به پرداخت مالیات که ریشه تاریخی دارد، سعی بر آن شده است که مشارکت بیش از پیش مردم در اقتصاد و سازندگی کشور نمود بیشتری داشته باشد که همین امر موجبات تقویت روحیه همدلی، همکاری جمعی و به تبع آن ارتقاء روزافزون ایران اسلامی در کلیه عرصه ها اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خواهد شد.

منبع:سازمان امور مالیاتی

نرم_افزار_حسابداری_زنجان_رایگان

<a href=”http://www.prchecker.info/” title=”PRchecker.info” target=”_blank” rel=”nofollow”>
<img src=”http://pr-v2.prchecker.info/getpr.v2.php?codex=aHR0cDovL3d3dy5wYXNzYWsub3Jn&tag=2″ alt=”PRchecker.info” style=”border:0;” /></a>

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.